درباره ما

Video Trigger
به وب سایت شرکت تکساز تابلو بشل خوش امدید

تکساز تابلو بشل

.

  شركت تکساز تابلو درسال ۱۳۸۳ در بابلسر فعالیت خود را در زمینه تولید تابلوهای برق آغاز و در ادامه در سال  ۱۳۸۸، با هدف ارائه خدمات در کلیه پروژه های تأسیسات برقی و مکانیکی، طراحی و تولید انواع تابلوهای برق، واردات و صادرات و سایر فعالیت ها (مطابق اساسنامه)، به نام شركت تکساز تابلو بشل تغییر نام داده و در آذر ماه ۱۳۸۹ در شهرک صنعتی بشل به بهره برداری رسیده است .در سال ۱۳۹۲ شرکت مهندسی ساخت و برق و کنترل مپنا (مکو) در مرحله اول ۷۰ درصد و در مرحله دوم ۲۲ درصد از سهام شرکت مذکور را خریداری نموده است و در اواخر سال ۱۳۹۶ مابقی ۸ درصد  سهام را نیز خریداری و در حال حاضر مالک ۱۰۰ درصد سهام می باشد.

شرکت تکساز تابلو بشل با دارا بودن زیر ساخت های عالی در جهت تولید انواع تابلو های برق، یکی از شرکت های موفق در این حوزه می باشد که از سال ۱۳۹۲ به گروه شرکت های مپنا پیوسته و  تاکنون توانسته است حجم زیادی از نیازهای تولید تابلو های برق شرکت های گروه مپنا را فراهم نماید.

با تشکر: مدیریت شرکت

sign

تاریخچه شرکت

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.

ماموریت ما

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.

دیدگاه ما

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.

0

پروژه های انجام شده

0

مهندسین ما

0

مشتری راضی

0

قدمت شرمت ما

چرا ما را انتخاب می کنید؟

چگونه ما با پروژه شما کار خواهیم کرد؟

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.
طراحی 90%
توسعه 80%
مارکتینگ 70%
دانش فنی 70%
01

فناوری عالی

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.
02

بهترین نام تجاری

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.
03

تحویل به موقع پروژه

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.
04

مهندسین با تجربه و خبره

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.
کارشناسان

تیم مهندسی شرکت تکساز تابلو بشل

این یک نوشته آزمایشی هست ، تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته آزمایشی قسمت هال تکمیل شده ای را برایتان به نمایش بگذاریم.